Glavni menu

Ob zagonu programa se odpre glavno programsko okno, ki je prikazano na spodnji sliki.

Glavno programsko okno je izhodišče, ki omogoča sprehajanje po vseh sklopih programa. Oglejmo si kratek opis menijev in ukazov, ki so razporejeni v njih.

Nalog za službeno potovanje – omogoča vnos nalogov za službeno potovanje.

Potni nalog za prevoz oseb – omogoča vnos potnih nalogov za prevoz oseb.

Splošni šifranti – pri delu z množico podatkov nam pomagajo splošni šifranti, kjer hranimo podatke o zaposlenih, strankah, denarnih enotah in denarnih tečajih. V nastavitvah pa uredimo vse potrebne nastavitve, povezane z delovanjem programa.

Šifranti OPN – hranimo podatke o relacijah, nalogah, vrstah potnih stroškov in vozilih.

Analize – omogočajo pregled potnih nalogov in stroškov s pomočjo vrtilnih tabel.

Uporabnik in računalnik – prilagodimo nastavitve, programa ter okolja. Tu izberemo ime uporabnika (ukaz Izbira uporabnika), operaterja in geslo (ukaz Operaterji in gesla), arhiviramo podatke na disketo ali trdi disk (ukaz Arhiviranje podatkov) ter vpišemo nazive in licence (ukaz Nazivi in Licence).

Zapri – s tem ukazom zapustimo program.

Natisni