Verzija 2018.07.000

Sociala

  • Komisija

Odpravljena težava prikazovanja daljšega besedila v zavihku Razno v izpis Zapisnika komisije.

Zdravstvo

  • Poročilo Rezultati meritev

Odpravljena težava izpisa besedila v polje Opis na poročilu Rezultati meritev, ki se nahaja na Zdravstvo-Poročila-Poročila-Nega.

  • Zdravstveni karton

Na zavihku Svojci dodano polje s podatkom o elektronskem naslovu svojca.

Delo

  • Skupni vnos storitev

Na formi Skupni vnos storitev iskanje spremenjeno v navaden seznam.

  • Incident

Odpravljena težava z delovanjem forme Incident (datumi se ne mešajo več, ostanejo takšni kot so bili ob vnosu).

Obračun

  • Obračun sociale

Na formi Obračun-Obračun-Sociala-Obračun je spremenjeno tako, da se ob izbiri poobračuna in predobračuna datum fakture izprazni, ko se vnese, se nastavijo pa datumi valute. Če izberemo Vse stanovalce, se datum fakture nastavi na zadnji dan obdobja (tako kot je bilo to že do sedaj).

  • Obračun sociale – Pošiljanje računov

V programu je dodana možnost pošiljanja računov na e-mail. Na Nastavitve - Osnovni podatki – Sporočanje moramo imeti vpisane podatke o e-mail računu s katerega se bodo pošiljali računi (prekopiramo iz outlooka). Na Administracija - Operaterji, moramo imeti na operaterju vpisan e-mail iz katerga se pošiljajo računi. Na Obračun - Dohodki moramo imeti obkljukano možnost Posreduj prejemniku na e-mail pri prejemniku računa. Na maski Pošiljanje računov je dodan gumb Pošlji na e-mail (pred pošiljanjem na e-mail je potrebno račune arhivirati!). Po kliku na gumb Pošlji na e-mail, se odpre okno s seznamom vseh računov za ta mesec. Tisti, ki imajo vklopljeno posredovanje na e-mail, so izbrani in imajo vpisan e-mail naslov (če je le-ta vpisan na stanovalcu ali svojcu). Tukaj lahko pošiljamo posameznikom ali večim prejemnikom hkrati. E-mail lahko vpišemo tudi pod kak drug račun in ga pošljemo. Če gremo drugič na to masko, ko smo že poslali kak račun, so že poslani računi pobarvani zeleno.

  • Obračun zdravstva

Popravljeno generiranje identifikatorjev pri obračunu zdravstva. Program doda letnico tudi pri LZM-jih.

Administracija

  • Vodenje revizijske sledi v SZO

Drug dostop do zgodovine je preko Administracija - Dnevniki. Odpre se okno z vsemi spremembami in vpogledi, ki so se zgodili v programu SZO. Beležijo se vse spremembe podatkov in vpogledi (ko odpremo nek izpis ali ko izberemo stanovalca na maski, naredimo spremembo,…). Dostop do zgodovine imajo samo operaterji, ki so administratorji. Administrator vidi na maskah gumb za odpiranje dnevnika (zgoraj desno)-  . S klikom na gumb, se gumb spremeni v seznam v katerem so tabele povezane s to masko. S klikom na eno od tabel, se odpre nova maska, z zgodovino sprememb na tej tabeli. Če je na glavni maski kakšna tabela (recimo Meritve pri Vnosu storitev zdravstva), se v tabeli pojavi stolpec z isto ikono. S klikom na ta gumb odpremo zgodovino točno te vrstice.

Natisni