Začasno spremenjene mejne vrednosti Javnih naročil

V Uradnem listu RS št. 49/2020 z dne 10. 4. 2020 je objavljen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: ZIUZEOP), ki v 90. členu določa spremenjene mejne vrednosti za uporabo Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) za javna naročila blaga, storitev in gradenj na splošnem področju. ZIUZEOP tako v prvem odstavku 90. člena določa, da se ne glede na določbe ZJN-3 do 15. novembra 2020 ZJN-3 na splošnem področju ne uporablja za:

  • javna naročila blaga ali storitev ali projektni natečaj na splošnem področju, katerih ocenjena vrednost je nižja od 40.000 eurov brez DDV
  • javna naročila gradenj na splošnem področju, katerih ocenjena vrednost je nižja od 80.000 eurov brez DDV.

 

Navodila

Natisni