Verzija 2017.12.001 z dne 29.09.2017

 • Obračunski list
  • Omogočeno prevajanje naziva obračuna v primeru tiskanja obračunskih listov v tujih jezikih
  • Urejen prikaz osnove za prispevke na obračunskem listu za javni sektor v primeru upoštevanja minimalne osnove za prispevke
 • Prenos v dvostavno knjigovodstvo
  • Urejena priprava knjižbe z zneskom premije za KDPZ na temeljnici za PP
  • Urejeno poimenovanja podatka Delovni nalog v OLAP analizi
 • Formule
  • Delovanje funkcij R(31) in R(32) je usklajeno s funkcijo R(25) – pravilno se upošteva delovna doba v JS – do polnega delovnega časa
 • Evidenca prisotnosti
  • Odpravljena težava v primeru brisanja in ponovnega vnosa dodatnih dogodkov v dnevu.

Natisni