Tiskanje

S  (Tiskanje) ali Ctrl+P aktiviramo okno Enote z nastavitvenimi podatki.

·      Šifra enote od do – vnesemo enote iz šifranta Enote, ki bi jih radi izpisali. Prazno pomeni, da ustrezne meje ni.

·      Razvrščanje – izberemo lahko Po šifri ali Po nazivu. Privzeto je Po šifri.

·      Izpis opomb – izberemo, ali se opombe izpišejo ali ne.

·      Izpis nastavitev – izberemo, ali se na koncu izpišejo tudi nastavitve ali ne.

·      Naziv liste – vnesemo naziv, ki se bo izpisal v glavi liste.

S Tiskaj izpišemo naslednjo listo.

Natisni