Pregled analitik po kontih

Izpis omogoča pregled analitik po kontih. Nahaja se v Izpisi in pregledi / Promet / Pregled analitik po kontih. Ob aktiviranju tega programa se nam odpre spodnje okno, kjer določimo kriterije, na podlagi katerih se nam bo oblikoval želeni izpis.

Kriteriji so sledeči:

·      Letnica obr. leta - predlaga se nam leto iz nastavitev.

·      Obdobje od..do - določimo spodnjo in zgornjo mejo obdobja za katerega bi radi pregledovali SM po kontih.

·      Konti od..do - določimo konte za katere želimo pregled SM. V primeru, da želimo pregled SM za en konto vpišemo v obe polji isti konto.

·      Tip konta: izbiramo med Redni konti, Evidenčni konti ali Vsi konti.

·      Izven bilančni: izbiramo med Redni konti, Izven bilančni ali Vsi konti.

·      SM od..do - določimo stroškovna mesta za katere želimo oblikovati izpis.

·      SN od..do – določimo stroškovne nosilce za katere želimo oblikovati izpis.

·      Šifra referenta od..do – izberemo referente za katere želimo oblikovati izpis.

·      Nalog od..do - izberemo naloge za katere želimo oblikovati izpis.

·      Vrsta pregleda – z vrsto pregleda določimo po katerem tipu analitik bomo pregledovali podatke. Izbiramo lahko med pregledi po SM, SN, Referentih in Nalogih.

·      Seštevek višjih – analitiki SM in SN imata možnost vnosa višjega stroškovnega mesta ali nosilca na podlagi katerih lahko program pripravi seštevek.

·      Šifra višjega –  izberemo višji SM ali SN za katerega želimo zbirni izpis po podrejenih analitikah.

·      Dodatna delitev analitike – v polje damo kljukico če se želimo podrobno omejiti znotraj same analitike (SM, SN,…).  Dodatno delitev analitike uporabijo tisti, ki uporabljajo »Govoreče šifre«, npr. če imamo znotraj šifre SM tudi šifro regije.

·      Pozicija v analitiki  - povemo od katerega da katerega mesta v analitiki se nahaja šifra (niz) v analitiki, za katerega želimo izpis. Npr.: Imamo Šifro SM kjer nam prva štiri mesta povejo npr. določeno regijo ostale tri pa nam povejo vrsto dela. Recimo da imamo šifre v šifrantu odprte od 5400204 do 5400208, od 5300204 – 5300208,….. Želimo pa dobiti izpis  za vrsto dela od 04 do 08 ne glede na regijo. V tem primeru bomo rekli da je pozicija v naši analitiki od 6 do 7  mesta (zadnji dve številki), Niz v analitiki so pa šifre ki jih želimo, za katere želimo izpis. V našem primeru je to od šifre 04 do 08… Program nam bo izpisal vse vknjižbe ki imajo analitiko od 04 do 08 na zadnjih dveh pozicijah v analitiki.

 

Lahko bi pa želeli izpis le za niz 04, v takem primeru bi v polja Niz v analitiki vpisali od 04 do 04.

 

Ko imamo vnesene kriterije okence potrdimo. Odpre se preglednica, kjer so prikazani vsi podatki, ki izpolnjujejo vpisane kriterije. Vrstice v preglednici lahko tudi podrobneje analiziramo z dvoklikom na vrstico ali gumbom Izberi v spodnjem delu okenca. Podatke iz preglednice je možno tudi natisniti. Tiskamo lahko vsak konto na svojo stran ali pa vse konte na isto stran.

 

Natisni