Gumb Storno računa

S tem gumbom lahko storniramo celoten gotovinski račun. Tako nastali storno računa nam seveda vrne na zalogo artikle, prav tako pa je pripravljen za knjiženje v davčno knjigo IRAČ. Ob kliku na gumb  - Storno računa (Alt S) se odpre okno s potrditvijo nadaljevanja:

Privzeto je »Ne«. Ob potrditvi pa se naredi račun z referenco v polju Dokument »Storno računa x-999999«, kjer x pomeni šifro vrste prometa, 999999 pa številko storniranega računa. V storniran račun pa se vpiše tekst »Storniran račun« in na tem je po storniranju gumb »Storno računa« neaktiven.

Natisni