Vrstice

Podatki se vnašajo po principu vrstičnega vnosa. Zapis v vrstico prikličemo preko polja »operacija«. Izbor tega polja prikliče preglednico vseh tehnoloških operacij nezaključenih izdaj v kooperacijo za kooperanta za katerega delamo prejem:

V preglednici lahko označimo eno ali več operacij (»Izberi vse«, ali označevanje vrstic s kliki miške in sočasnim pritiskom tipke »CTRL«).

Označene operacije se prenesejo v prejem. Podatki na vrsticah prejema so:

 • Zap.Št. – zaporedna številke vrstice (se dodeljuje samodejno).
 • Izdaja – leto in številka izdaje po kateri je bila operacija izdana.
 • Delovni nalog – knjiga, številke, leto delovnega naloga na katerega se nanaša operacija.
 • ID op. – identifikacijska številka operacije (iz operacije delovnega naloga).
 • Naziv operacije – naziv operacije iz delovnega naloga.
 • Izdelek – šifra izdelka na katerega se naša delovni nalog operacije.
 • Naziv izdelka – naziv izdelka.
 • Razpisana količina – razpisana količina izdelka na delovnem nalogu.
 • EM izdelka – enota mere izdelka.
 • Količina/Enoto – količina operacije na eno enoto izdelka.
 • EM kooperacije – enota mere kooperantske operacije.
 • Izdana količina – izdana (naročena) količina operacije na izdajnici.
 • Prejeto op. – vnos količine operacije, ki se prejema po tej prejemnici. Preko nastavitev programa lahko kontroliramo ali vnesena količina ustreza celemu številu izdelka. V primeru vnosa števila izdelkov in izbiri tipke F6 se lahko izračuna količina prejema.
 • Prejeto izd. – prikaz prejete količine v merski enoti izdelka.
 • Izmet – označimo ali gre za količino, ki ni ustrezna (kljukica)
 • Razlog izmeta – v primeru, da gre za izmet lahko izberemo vrsto (razlog) izmeta
 • Naziv razloga – prikaže se naziv izbranega razloga izdaje
 • Cena – cena operacije, predlaga se iz izdaje; v kolikor operater nima prepovedi (varnostni sistem), lahko ceno operacije spremeni. Spremenjena cena se bo vpisala tudi na operacijo na izdaji in na delovnem nalogu!
 • Vrednost –prejeta količina x cena operacije.
 • SM – šifra stroškovnega mesta, ki se predlaga iz vrstice izdaje, če ga tam ni pa iz glave izdaje.
 • Naziv SM – naziv stroškovnega mesta.
 • SN – šifra stroškovnega nosilca, ki se predlaga iz vrstice izdaje, če ga tam ni pa iz glave izdaje.
 • Naziv SN – naziv stroškovnega nosilca.
 • Opomba – opombo vrstice lahko vnesemo v polje opomba na vrstičnem vnosu ali preko gumba »Opomba« na spodnjem delu ekranske forme.

 

Podrobnosti

Gumb »Podrobnosti« prikazuje ključne podatke o operaciji vrstice prejema. Informacije prikazane v oknu Spremljanje tehnološke kooperacije so razdeljene v dva dela:

V zgornjem delu so prikazani podatki o operaciji (kooperant, ki izvaja operacijo, naziv operacije, izdelek, ki se izdeluje s to operacijo, razpisana količino izdelka na delovnem nalogu, količina operacije (in merska enota operacije) v eni enoti izdelka, cena operacije), količinski podatki stanja operacije (izdana količina, prejeta količina, količina pri kooperantu ter količina operacije, ki jo je za delovni nalog še potrebno izdati).

V spodnjem delu pa so kronološko prikazani podatki o izdanih in prejetih količinah te operacije.

Natisni