Odbitni deleži

Omogočeno je delo z več odbitnimi deleži.

V takem primeru moramo vnesti vse šifre odbitnih deležev. Določimo lahko kateri je privzet, to pomeni da se po prvi predlagal pri vnosih DDV. Za privzetega torej izberemo tistega, ki se pojavlja najbolj pogosto.Same višine odbitnih deležev določamo v šifrantu Obdobja.

Če odbitnega deleža ne izračunavamo niso potrebne nobene nastavitve.

 

 

Natisni