Artikli brez prometa

Izpis je namenjen prikazu artiklov, ki v izbranem obdobju niso imeli prometa. Osnovni prikaz je na ravni dokumenta.

Najprej se odpre okno Pregled artiklov brez prometa, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Tip skladišča - vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo dokumente pregledovati.

Prejemi - izberemo ali se pri pripravi poročila upoštevajo prejemi , ali se ne  (kar je tudi privzeta vrednost). Če se odločimo, da se prejemi upoštevajo, je potrebno vpisati oziroma izbrati tudi datum.

Izdaje - izberemo ali se pri pripravi poročila upoštevajo izdaje , ali se ne  (kar je tudi privzeta vrednost). Če se odločimo, da se izdaje upoštevajo, je potrebno vpisati oziroma izbrati tudi datum.

Če sta izbrana oba pogoja za prikaz (prejemi in izdaje), se prikazujejo podatki o artiklih, ki zadovoljujejo oba pogoja – torej ni prejema po datumu in ni izdaje po datumu.

Šifra skladišča – vpišemo, če želimo omejiti pregled na določeno skladišče.

Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo pregledovati.

Skupina artikla – vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov.

Klasifikacija, Konsignant, Dobavitelj, Proizvajalec od do – vpišemo oziroma izberemo želene omejitve izpisa.

Konto - vpišemo oziroma izberemo konte za katere želimo podatke pregledovati.

Uredi po – določimo kako bo izpis urejen (po šifri, nazivu).

Samo artikli z zalogo – izberemo ali se prikažejo samo artikli, ki imajo zalogo , ali vsi artikli, ki nimajo prometa in so takega tipa (podatek: »tip artikla«), da se jim vodijo zaloge  (kar je tudi privzeta vrednost).

Upoštevaj promet CS – opcija je aktivna, če obstaja povezava na NDK in v NDK povezava na Carinsko skladišče. Če je ta opcija potrjena, se v skupno stanje zaloge upoštevajo tudi prejemi in izdaje carinskega skladišča.

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Ob kliku na gumb   - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici.

Preglednica se imenuje Pregled artiklov brez prometa. Nad preglednico se prikaže še »Brez prejema po« in datum ter »Brez izdaje po« in datum. Razvrščena je po nastavitvi »Uredi po«.

Pod preglednico je prikazana vsota stolpca »Vrednost zaloge««.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni