Verzija 2021.06.001 z dne 26.04.2021

  • Pripravljen pripomoček za pripravo novega zapisa spremembe (zgodovine) za izbrane zaposlene.
  • Urejeno je beleženje podatkov o vnašalcu in popravljalcu na skrajšani formi za vnos družinskih članov. 
  • Analiza delovnih mest za JS 
    • Podatek org. enota se pravilno črpa iz razporeditve po delovnih mestih

Natisni