Knjiženje pretokov podatkov med gospodinjstvom in podjetjem

Ob kliku na gumb Vnesi zapis se odpre pogovorno okno Knjiženje prometa za leto, ki omogoča knjiženje posameznih pretokov med gospodinjstvom in podjetjem. Enake izbire srečamo tudi pri knjiženju prejemkov in izdatkov in prejetih in izdanih listin

 

 

Oglejmo si pomen izbir v tem oknu:

·    Številka – izpisana je zaporedna številka, po kateri knjižimo pretoke podatkov med gospodinjstvom in podjetjem. Številka se vstavi samodejno in je tu ne moremo spremeniti. Isto številko navadno zapišemo na vsako knjigovodsko listino, na osnovi katere smo vnesli podatke.

·    Datum knjiženja – vpišemo datum knjiženja dokumenta. Datum lahko označimo tudi v koledarčku, ki se odpre ob kliku na puščico. Na začetku knjiženja program predlaga trenutni datum, kar pa lahko popravimo. Pri naslednjih vknjižbah predlaga datum, ki smo ga upoštevali pri zadnji vknjižbi. Če je ta datum manjši od datuma predhodne vknjižbe, nas program opozori.

·    Oznaka dokumenta – vpišemo oznako dokumenta. Določimo jo sami ali pa jo prepišemo s prejetih listin. Oznake izberemo tako, da nam pozneje olajšajo iskanje podatkov.  Program predlaga oznako dokumenta iz prejšnje vknjižbe.

·    Opis vknjižbe – podamo kratek opis vknjižbe, s katerim si bomo pomagali pri iskanju podatkov. Program predlaga opis iz prejšnje vknjižbe.

·    Šifra stolpca – podamo šifro stolpca iz knjige, kamor knjižimo poslovni dogodek. Kadar šifre ne poznamo, kliknemo na gumb  in jo poiščemo v šifrantu stolpcev knjige (glej opis v nadaljevanju). Ko to storimo, se ob okencu izpiše oznaka stolpca, kamor bo knjižen znesek na dokumentu.

·    Znesek – vpišemo znesek na dokumentu. Znesek mora biti večji od nič.

 

Natisni