Dodatne možnosti zagona

Zagon programa lahko nastavimo tudi tako, da se po zagonu:

samodejno odpre meni Analize - Analiza obračunov - v ta namen uporabimo zagonski parameter /S=ANALIZA1

samodejno odpre meni Analize - Analiza obračunskih vrstic - uporabimo zagonski parameter /S=ANALIZA2

Natisni