Vnos novega stroja, naprave ali orodja

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Stroji, naprave in orodja.

 • Šifra stroja – vnos (iskanje) šifre stroja, naprave oziroma orodja. Stroj, napravo oz. orodje moramo izbrati iz splošnega šifranta osnovnih sredstev in drobnega inventarja.
 • Naziv stroja – vnos naziva stroja, naprave oziroma orodja. Predlaga se naziv izbranega osnovnega sredstva, naziv lahko spremenimo.
 • Tip stroja – določitev (izbira) tipa, izbiramo lahko med Stroj (stroj, naprava) in orodje.
 • Oznaka aktivnosti – označimo ali je stroj aktiven (Da) ali neaktiven (Ne). Neaktivnih strojev ne moremo dodeljevati delovnim postajam.
 • Strošek delovanja – vnos urne postavke (stroška delovanja na uro) stroja, naprave oz. orodja.
 • Življenjska doba -  vnos informacije o življenjski dobi. Podatek se vnaša le pri orodjih.
 • Enota mere za življenjsko dobo orodja – vnos podatka o merski enoti v kateri je izražena življenjska doba orodja.
 • Režija stroja – vnos odstotka režije s katero bo v kalkulacijah povečan strošek delovnih postaj.
 • Stroškovno mesto -  vnos stroškovnega mesta v katerega se razvršča stroj, naprava oz. orodje.
 • Stroškovni nosilec -  vnos stroškovnega nosilec v katerega se razvršča stroj, naprava oz. orodje
 • Opomba – vnos poljubne opombe v katerega se razvršča stroj, naprava oz. orodje.

Natisni