Storitve po otrocih

Na izpisu je za vsako storitev prikazan seznam otrok s količinami in vrednostmi te storitve (izpišemo seznam učencev, ki koristijo določeno storitev). Na vsaki strani izpisa je ena storitev.

·      Leto obračuna, Številka obračuna - če želimo pripraviti izpis storitev po otrocih za daljše obdobje, lahko to določimo s pomočjo polj Leto obračuna od do in Številka obračuna od do.

·      Enota – izberemo med Vse enote ali Za enoto. V primeru, da smo v polju Enota izbrali možnost Za enoto, je polje Šifra enote aktivno in lahko v šifrantu izberemo enoto, za katero bomo pripravili izpis.

·      Šifra storitve od do – določimo meje izpisa storitev oziroma pustimo polja prazna za izpis vseh storitev.

·      Šifra skupine od do - določimo meje izpisa storitev oziroma pustimo polja prazna za izpis vseh skupin.

·      Opis liste – vpišemo besedilo, ki se bo izpisovalo v glavi liste.

 

Omejimo izpis in kliknemo na gumb Tiskaj. Odpre se spodaj prikazano okno:

Označimo izpis in kliknemo na gumb Predogled.

Če si medtem premislimo in izpisa ne želimo natisniti, kliknemo na gumb Zapri in zapremo predogled izpisa.

Lahko oblikujemo tudi svoj izpis. Najprej označimo izpis, na podlagi katerega bomo oblikovali vzorec. Kliknemo na gumb Vnesi zapis. Odpre se spodaj prikazano okno:

Poimenujemo nov izpis in kliknemo na Potrdi. Vrnemo se v preglednico vzorcev izpisov. Nad preglednico izpisov je sedaj aktiven gumb . S klikom na ta gumb se odpre novo okno, v katerem lahko oblikujemo svoj izpis. Ko smo izpis oblikovali glede na naše potrebe, ga shranimo in

Natisni