Referenti

  • Šifrant Referenti je preglednica, ki prikazuje referente, ki jih uporabljamo pri pripravi naročila in so pomembni za pripravo knjižb v finančno knjigovodstvo v WIN okolju (DK). Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta referentov, so natančneje prikazani v Šifrantu Strank.

Natisni