Plačila računov

Program je namenjen pripravi tabele v kateri so podatki o plačilih za izbrane konte in izbrana obdobja po strankah in dokumentih.

Ob zagonu  se nam odpre naslednje okno:

 

Natisni