Stanje kooperacije

Izpis je namenjen prikazu količinskemu in vrednostnemu stanju operacij pri kooperantu.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju:

  • Datum– izbor datuma na katerega ugotavljamo stanje kooperacije
  • Kooperant od do – izbor kooperantov za katere pregledujemo stanje
  • Sortiraj izpis po – izberemo način razvrščanja operacij v izpisu (po šifri operacije, nazivu operacije ali delovnem nalogu)
  • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa
  • Tiskaj samo operacije s stanje – v kolikor je opcija izbrana, potem se v izpis vključijo samo operacije, ki imajo pri kooperantu še nezaključeno stanje

 

 

Z gumbom Tiskaj izpišemo listo, ki ustreza nastavitvenim podatkom. Na preglednici možnih QR izpisov izberemo želeno obliko izpisa.

Natisni