Verzija 2018.16.001 z dne 14.12.2018

Dnevne obdelave - Kompenzacije - Kompenzacije -vnesi zapis
Urejeno prikazovanja odprtih zneskov v povezavi z nalogi in izpiski.

Dnevne obdelave - Plačevanje 
Dodana je kontrola, ki v primeru zapiranja več dokumentov javi opozorilo, če pride pri zapiranju do napake.

Šifranti - Šifranti DK - Konti
Urejeno opozorilo vprimeru, da evidenčni konto ni enak rednemu.

 

Natisni