Knjiženje odkupov

 

Naslednji podatki se izpolnjujemo samo, če uporabljamo predprejeme za beleženje odkupov kmetijskih prejemkov od kmetov.

 

Imamo del za člane in nečlane. V obeh so podobni konti.

 

KNJIŽENJE ODKUPOV

Dobavitelj – vpišemo oziroma izberemo konto, stran knjiženja ter način knjiženja na dobavitelje pri odkupih.

Zaloga – vpišemo oziroma izberemo konto, stran knjiženja ter način knjiženja na zalogo pri odkupih.

Pavšalni DDV – vpišemo oziroma izberemo konto, stran knjiženja ter način knjiženja pavšalnega DDV pri odkupih.

DDV – vpišemo oziroma izberemo konto, stran knjiženja ter način knjiženja DDV pri odkupih.

Natisni