verzija 2017.01.000

  • Vnosno okno: Odpravljena lepotna težava s prikazom zneskov.
  • Knjiženje v DDV: Spremenjen zapis številke listine DDV - dodan še predpona iz knjige dokumentov PRAC. Številka listine je zdaj sestavljena iz predpone iz knjige PRAC, zaporedne številke PRAC in originalne številke. 
  • Zavihek davki: dopolnjena je preglednica na gumbu Stopnje davka MSP,  na kateri so razvidni celotni in odvisni stroški na artiklu

 

Natisni