Občine

Šifrant občin vsebuje občine in njihove upravne enote ter izpostave ZZZS. Šifrant je objavljen tudi na internetu: http://www.stat.si/katalogrds/start.html.

Natisni