Dokumenti

Izpis je namenjen pregledu dokumentov. Osnovni prikaz je na ravni dokumenta.

Najprej se odpre okno Pregled dokumentov, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Leto – vpišemo oziroma izberemo leto za katero želimo dokumente pregledovati.

Tip skladišča - vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katero želimo dokumente pregledovati.

Tip prometa - vpišemo oziroma izberemo tip prometa (prejem, izdaja, prenos) za katerega želimo dokumente pregledovati.

Vrsta prometa - vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa za katero želimo dokumente pregledovati.

Datum - vpišemo oziroma izberemo datum za katerega želimo dokumente pregledovati.

Skladišče – vpišemo oziroma izberemo skladišča za katera želimo pregledovati dokumente. Upoštevajo se skladišča iz glave dokumenta.

Iz skladišča v skladišče – Ta možnost je aktivna v primeru, ko je Tip prometa Prenos. Tu izbiramo, da se nam izpiše točno iz katerega skladišča je šlo blago in v katero je bilo knjiženo.

Skupina skladišč – vpišemo oziroma izberemo skupine skladišč za katere želimo pregledovati dokumente. Upoštevajo se skupine za skladišča iz glave dokumenta.

Stranka - vpišemo oziroma izberemo stranke za katere želimo dokumente pregledovati.

Stroškovno mesto – vpišemo oziroma izberemo stroškovna mesta za katera želimo dokumente pregledovati.

Višji stroškovno mesto – vpišemo oziroma izberemo višje stroškovna mesta za katera želimo dokumente pregledovati.

Stroškovni nosilec – vpišemo oziroma izberemo stroškovne nosilce za katere želimo dokumente pregledovati.

Višji stroškovni nosilec – vpišemo oziroma izberemo višje stroškovne nosilce za katere želimo dokumente pregledovati.

Delovni nalog – vpišemo delovne naloge po katerih želimo dokumente pregledovati.

Referent – vpišemo oziroma izberemo referente za katere želimo dokumente pregledovati.

Analitika – vpišemo oziroma izberemo analitike po katerih želimo dokumente  pregledovati.

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Na desni strani določimo tudi naslednje:

Upoštevaj otvoritev – izberemo ali se otvoritveni podatki prikazujejo , ali se ne  (kar je tudi privzeta vrednost).

Prikaz dokumentov – izberemo ali se posamezni dokumenti prikazujejo  (kar je tudi privzeta vrednost), ali se ne .

Prikaz strank – izberemo ali se prikazujejo na tiskanem poročilu šifra in naziv stranke   ali ne .

Zbir po vrstah prometa - izberemo ali se zbir po vrstah prometa prikazuje , ali se ne  (kar je tudi privzeta vrednost).

FIFO – izberemo, če imamo vodenje skladišča po Fifo metodi. Izpiše se seznam dokumentov izdaja ali prenos z vrednostimi, ki so preračunane po Fifo metodi. Podatke jemlje le iz skladišč za katere je določeno vrednotenje po FIFO.

Natisni