Vrste izpisov in pregledov

Program omogoča različne izpise na podlagi kriterijev, ki jih uporabnik sam določi. S pritiskom na gumb  v preglednici Računi se nam odpre spodnji ekran, kjer določimo kriterije za preglede podatkov. Na voljo imamo:

Enake izpise dobimo z izbiro podmenijev v meniju Izpisi in pregledi.

Natisni