Blagajniki

V šifrant blagajnikov vnesemo osebe, ki skrbijo za blagajno. Program nam omogoča odpiranje novih blagajnikov in popravljanje podatkov v zapisih o obstoječih delavcih. Pri vnosu blagajnka moramo izpolniti sledeče podatke:

 

·      Šifra – vnesemo šifro zaposlenega, ki bo blagajnik oz. jo poiščemo v šifrantu Zaposlenih..

·      Naziv – se prenese iz zapisa Zaposlenega, kar pa lahko tudi popravimo.

·      Naslov – se prenese iz zapisa Zaposlenega, kar pa lahko tudi popravimo.

·      Kraj –kraj prebivališča blagajnika se prenese iz zapisa Zaposlenega, kar pa lahko tudi popravimo.

·      Država – izberemo ali vpišemo državo blagajnika.

·      Poštna številka – iz šifranta pošt izberemo poštno številko kraja prebivališča blagajnika.

Natisni