Evidenčna kartica

Izpis je namenjen prikazu evidenčne kartice artiklov.

Najprej se odpre okno Evidenčna kartica, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Leto – vpišemo oziroma izberemo leto za katero želimo pregledovati podatke.

Tip skladišča – vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo podatke pregledovati.

Šifra skladišča - vpišemo oziroma izberemo šifro skladišča za katerega želimo podatke pregledovati.

Datum - vpišemo oziroma izberemo datum za katerega želimo podatke pregledovati.

Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo pregledovati.

Konto - vpišemo oziroma izberemo konte za katere želimo podatke pregledovati.

Dobavitelj – vpišemo oziroma izberemo dobavitelje iz šifranta strank, za katere želimo pregledovati podatke.

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Ob kliku na gumb   - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je dvonivojski. Zaporedje nivojev je naslednje:

prikaz podatkov o artiklih

prikaz podatkov kartice za izbrano šifro artikla iz preglednice prvega nivoja

Natisni