Verzija 2020.04.001 z dne 20.3.2020

  • Šifrant knjige naročil – dodana opcija za izračun datuma zapadlosti računa: "Datum zadnje dobave". V tem primeru se vzame zadnji datum izdaje iz MSP in se prišteje neto dni.
  • Naročila kupcev – prenos naročil v plan proizvodnje; na obdelavi prenosa naročil kupcev v plan proizvodnje se tudi naročilo, ki še ni bilo preneseno v plan lahko prenese v naloge preko opcije »samo nove vrstice«, označi se kot preneseno.
  • Odpremni nalogi – optimizacija hitrosti delovanja gumba »serijske številke« na zavihku »vrstice«.
  • Odpremni nalogi – dodana kontrola skladišča pod WMS tudi pri avtomatskih prenosih v MSP.
  • Odpremni nalogi – odpravljena težava pri fakturiranju iz obdelave množičnega spreminjanja cen, vezano na dodatne analitike.
  • Pri pripravi računa se po novem izračunan Datum zapadlosti računa, v primeru da je manjši od tekočega datuma, zapiše Datum zapadlosti enak tekočemu datumu.
  • Na naročilih kupca in odpremnih nalogih smo na preglednici vrstic dokumenta dodali možnost iskanja po vrsticah. S ctrl + F se odpre okno za iskanje, kjer se izbere stolpec po kateremu se išče.

Natisni