Tiskanje

Podatke o delovnih mestih lahko natisnemo na tiskalniku s klikom na gumb   - Izpis šifranta (Ctrl P) . Odpre se naslednje okno:

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

  • Šifra od do – vpišemo oziroma izberemo šifre delovnih mest za katere bi se izpisali podatki.
  • Ocena od do – vnesemo lahko razpon ocene delovnih mest za katere želimo izpis delovnih mest.
  • % Režije od do – vnesemo lahko razpon režije delovnih mest za katere želimo izpis delovnih mest.
  • Oznaka aktivnosti – izberemo ali bomo natisnili le aktivna, le neaktivna ali vsa delovna mesta. 
  • Uredi po - izbira je možna med: Šifra in Naziv. Glede na izbiro se potem sortirajo podatki na izpisu.
  • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

 

Po vnosu želenih podatkov se izpiše naslednja lista:

Natisni