Veljavnost vloge

Izpis je aktiven, če uporabljate kodo programa za vrtce. Če izberemo izpis Veljavnost vloge, se odpre spodaj prikazano okno.

·      Veljavnost vloge do - v polje lahko vnesemo datum, do katerega želimo omejiti izpis glede na veljavnost vlog v vrtcu.

 

Kliknemo na gumb Tiskaj. Odpre se okno Izpisi. Označimo izpis – vzorec, ki ga želimo tiskati in kliknemo na gumb Predogled. Spodaj je prikazan seznam otrok s potekom vloge na v nastavitvah vpisan dan.

 

Za vse otroke, katerim je potekla veljavnost vloge, lahko:

·      Ročno spremenite plačilni razred, tako da bo plačilo oskrbe 80% in določite v polju Vlagatelj, da Ni vloge.

·      Ali uporabite pripomoček Ažuriranje vloge – več informacij na Ažuriranje vloge

·    

Natisni