Urejanje standardnih tekstov - VRP

Standardne tekste spreminjamo tako, da najprej v preglednici Standardni teksti – VRP označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem standardnem tekstu, kateremu lahko spremenimo podatke z izjemo šifre.

Natisni