Zgled za obračun DDV – O

1.  V glavnem menuju poženemo ukaz Obračuni / Obrazec DDV-O.

2.  V okenci Davčno obdobje vpišemo mesec in leto za davčno obdobje, npr. 3 in 2007.

3.  Odločimo se za Poskusni ali Dokončni obračun, vpišemo ime in priimek podpisnika obračuna in izberemo vrsto davčnega zavezanca.

4.  Ko smo podatke vpisali, se lahko odločimo za izpis obračuna na papir, v XML datoteko ali pa v eDavke.

 

a) Obračun na papir

 

Ob kliku na gumb  se nam odpre okno z obrazcem DDV-O. Ta je enak tiskanemu obrazcu, ki smo ga dolžni poslati davčnemu uradu. Po potrebi obrazec natisnemo. Ker pa moramo davčnemu uradu poslati originalni obrazec, moramo podatke z natisnjenega obračuna prepisati nanj.

 

b) Obračun v XML datoteko

 

Davčni obračun lahko pripravimo v obliki XML datoteke. Ob kliku na gumb  se nam odpre pogovorno okno za izbiro mape v katero bomo shranili datoteko.

 

 

Ko je datoteka pripravljena se postavimo na portal Davčne uprave, datoteko poiščemo in jo uvozimo na portal.

 

 

c) Obračun v eDavke

 

Davčni obračun lahko direktno prenesemo v eDavke. Za uspešen prenos podatkov v eDavke potrebujemo veljavno digitalno potrdilo s katerim smo se predhodno uspešno registrirali v eDavke.

Natisni