Verzija 2019.08.000 z dne 21.06.2019

 • Servisni nalogi, obračun najema  in vzdrževanje urejeno prikazovanje neaktivnih zaposlenih na SN
  • zaprti nalogi in obračuni najema (vzdrževanje tudi) … se polje ne pobarva rdeče in prikaže naziv iz šifranta
  • odprti nalogi … pobarva se rdeče, izpiše se naziv  in javi opozorilo, da podatek ni aktiven.
 • obračun najema …
  • urejena težave ko je občasno zamikalo dneve valute za eno stranko pri zbirnem fakturiranju
  • v nekaterih primerih pri fakturiranju ni našel povezave na stik v šifrantu in je prekinil obdelavo
 • analiza servisa … sprememba v izračunu neto vrednosti naloga, zneska RVC  in zneska DDV … sedaj upošteva tudi rabat iz glave dokumenta
 • sprememba predlaganja podatkovnega polja »poredvideno za naslednji seevis« za napravo »splošno«. V primeru splošne naprave , se polje predviden za naslednji servis ne predlaga iz šifre naprave.
  • zavihek splošno … dodan podatek »Delavnica/teren« … za namen planiranja in koledarja
  • Dopolnitev zavihka Plan/Realizacija

 gumb »vnos plana« namenjen vnosu plana za več dni
 gumb »prenos v delo delavca« … poenostavi vnos dela delavca. Primer za terensko delo, ko delajo plan in vnos realizacije istočasno.
 gumb »zbiri« dodani so seštevki planiranih ur, realiziranih ur in razlike.

 • delo delavca
  • spremenjen način vnosa … vnos preko planskih vrstic
  • takoj na potrdi se prenese v realizacijo.
 • SER … povezava na SAOP koledar
  • dodana povezava v SER na SAOP koledar

 splošni plan
 podrobni plan

 • SAOP koledar
 • o prikazani so taski iz podrobnega in splošnega plana SER, + dogodki (star način).
 • o možno editiranje servisnih nalogov
 • o dodani dodatni filtri tabeli …

Natisni