Verzija 2018.03.001 z dne 23.02.2018

 • API Prenos temeljnice
 • Obračunski listi JS: Z nastavitvijo Združim vrstice po vrstah obračuna se vrste obračuna pravilno sortirajo po abecednem redu
 • Evidenca prisotnosti: Odpravljena napaka na vzorcu Izpis izpolnjene evidence prisotnosti
 • Neposredni vnos: Onemogočen vnos negativnega zneska odtegljaja
 • V šifrant prispevkov na plače je omogočen vnos večih prispevkov z enako šifro 8xx in s tem obračun različnih prispevkov za beneficirano delo
 • Omogočeno določanje kontov za knjižbo zneskov kreditov v temeljnici plačilnega prometa.
 • Registracija časa
  • Nastavitve programa
   • Omogočena izbira vrste dokumenta za shranjevanje izpisa dogodkov v eRegistrator.
   • Omogočeno shranjevanje števila ponovitev dogodka.
  • Dopolnjeno dvostransko tiskanje dogodkov.
  • Omogočeno shranjevanje izpisa dogodkov v eRegistrator.
  • Urejen zaključek dneva v primeru, če je prvi dogodek v dnevu izhod na malico ali službeno pot.
  • Urejeno dodajanje skupnega dogodka v primeru obdobja, ki zajema dela proste dni.

Natisni