Vnos terapij

V modulu iCenter sociala, zdravstvo in obračun lahko podatek o terapiji uporabnika vnašamo na dva načina:

  • preko Zdravstvo – Zdravstveni karton

  • preko Zdravstvo – Vnos terapij

V kolikor terapijo vnesemo v formi Zdravstveni karton se ta samodejno zapiše tudi v formo Vnos terapij in obratno.

 

Vnos terapij v modulu iCenter Sociala, zdravstvo in obračun

Natisni