Tiskanje Prevzema

Ob tej izbiri se odpre naslednje nastavitveno okno za izpis:

V tem oknu imamo naslednje možnosti:

  • Leto – vnesemo iz katerega leta se bodo tiskala prevzemi.
  • Knjiga prevzema – predlaga se knjiga iz nastavitev. Lahko se jo spremeni.
  • Od do številke prevzema – izberemo ali vnesemo od katere do katere številke prevzema želimo tiskati.
  • Datum prevzema – določimo datumske meje za tiskanje prevzema.
  • Dobavitelj – izberemo za katere dobavitelja se bo naredil izpis.
  • Uredi po – določimo na kakšen način se bodo sortirali podatki na prevzemu.

Ob potrditvi nastavitev nam program predlaga še izpis. Glede na to, če je bil kakšen izpis izoblikovan:

Ob izbiri izpisa se potem prikaže ali natisne naslednji izpis:

Natisni