Popisni list

·      Na dan: vnos dneva,meseca,leta. Program predlaga zadnji dan,mesec in leto iz nastavitev.

·      Za tip: »O« osnovna sredstva, »D« drobni inventar ali VSE. Program predlaga »O«.

·      Osnovno sredstvo od .. do: možnost opredelitve »od« »do«. Možnost iskanja osnovnega sredstva v šifrantu.

·      Naziv OS od .. do: možnost opredelitve »od« »do« naziva.

·      Stroškovno mesto: možnost opredelitve »od« »do«. Možnost iskanja stroškovnega mesta v šifrantu.

·      Stroškovni nosilec: možnost opredelitve »od« »do«. Možnost iskanja stroškovnega nosilca v šifrantu.

·      Referent: možnost opredelitve »od« »do«. Možnost iskanja referenta v šifrantu.

·      Nahajališče: možnost opredelitve »od« »do«. Možnost iskanja nahajališča v šifrantu.

·      Konto: možnost opredelitve »od« »do«. Možnost iskanja konta v kontnem planu.

·      Izpis količine: program ponudi »ne«, vendar ima možnost izbire tudi »da«.

·      Zaporedje podatkov: Izberemo med: Nahajališče; Nahajališče, Stroškovno mesto; Nahajališče, Referent; Nahajališče,Stroškovni nosilec.

·      Po šifri / Nazivu: izberemo ali naj nam razvrsti podatke Po Nazivu ali Po Šifri.

·      Člani inventurne komisije: lahko vpišemo imena in priimke članov komisije.

·      Naziv liste: vpišemo poljubno besedilo s katerim poimenujemo listo. Naziv se izpiše na glavi liste.

 

Natisni