Analiza prijavljenih in koriščenih obrokov

Podatke o evidentiranih prijavljenih obrokih in koriščenih obrokih lahko v program OST analiziramo preko OLAP komponente. Podrobnejša navodila za pregled podatkov so v navodilih SAOPsf.

Podatke lahko omejite po mesecih, na točno določen datum, storitev… Po kliku na Preglednica, se odpre spodaj prikazano okno:

Po kliku na Preglednica, se prikaže analiza, ki jo je mogoče izvoziti v Excel, Grafično prikazati ali izpisati na papir. Analizo je mogoče tudi dopolniti z razpoložljivimi podatki, ki so nanizani nad preglednico. Tako pripravljeno analizo lahko tudi shranite in kasneje kadarkoli uporabite.

Natisni