Gumb »Tiskaj« (Alt+T)

Iz preglednice delovnih nalogov lahko tiskamo delovne naloge ali račune in predračune v katere so bili delovni nalogi prepisani. Tiskanje izvedemo preko gumba    - Tiskanje (Ctrl T). Po izbiri gumba se najprej odpre okno v katerem moramo izbrati vrsto izpisa (delovni nalog, račun, predračun).

Izbira »Delovni nalog«  omogoča serijsko tiskanje delovnih nalogov (več nalogov na enkrat). Po izbiri gumba se odpre izbirno okno izpisa:

 

·      Številka DN od do – vpišemo (izberemo) številke delovnih nalogov, ki jih želimo natisniti.

·      Datum razpisa od do – vpišemo (izberemo) datumsko razdobje razpisa delovnih nalogov, ki jih želimo izpisati.

·      Datum izvedbe od do – vpišemo (izberemo) datumsko razdobje roka izvedbe delovnih nalogov, ki jih želimo izpisati.

·      Datum zaključka od do – vpišemo (izberemo) datumsko razdobje zaključka delovnih nalogov, ki jih želimo izpisati.

·      Stranka od do – vnesemo (izberemo) šifre strank za katere želimo izpisati delovne naloge.

·      Izdelek od do – vnesemo (izberemo) šifre izdelkov za katere želimo izpisati delovne naloge.

·      Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

·      Razvrsti po – določimo kako si bodo delovni nalogi pri tiskanju sledili.

 

Po določitvi izbirnih pogojev izpisa se odpre okno za izbiru vrste izpisa. Na voljo imamo tri standardne izpise: delovni nalog predloga, delovni nalog in delovnega nalog kalkulacija.

 

Izbira gumba  »Tiskaj« (Alt+T) nas takoj postavi v okno izbire vrste izpisa delovnega naloga. Natisne se samo delovni nalog, ki smo ga predhodno izbrali (označili) v preglednici delovnih nalogov.

Natisni