Uvod

Šifrant izkazov je namenjen:

·      vsebinskemu oblikovanju računovodskih izkazov, ki zadovoljujejo potrebe po dajanju informacij o finančnem položaju in uspešnosti podjetja.

·      Pripravi Statistike za potrebe poročanja finančnih računov.

·      Pripravi izkazov za ČPPS - četrtletno  poročanje poslovnih subjektov.

·      Pripravi izkazov za napoved za zasebnike.

 

Ob vstopu v šifrant Izkazi se nam odpre preglednica s seznamom že pripravljenih izkazov. Na tem mestu lahko dodajamo nove izkaze, obstoječe pa lahko kopiramo, popravljamo, brišemo.

 

 

 

Pri kopiranju izkazov z gumbom Vnesi zapis iz… se nam odpre spodnje okno:

 

·      Šifra – vpišemo šifro izkaza v katero naj se kopira izbrani izkaz.

·      Naziv – vpišemo naziv novega izkaza.

·      Finančni računi – izbira nam omogoča pripravo statistike finančnih računov.

·      Vrsta izkaza – izbiramo med Izkaz ali Napoved za nov izkaz.

·      Uporabnik – vpišemo uporabnika za nov izkaz.

·      Planiramo po analitiki – v kolikor planiramo po analitikah, iz spustnega seznama določimo po kateri analitiki planiramo: ali stroškovnih mestih, ali stroškovnih nosilcih, ali referentih. Če ne planiramo po analitikah, bo pravilna izbira Brez analitike.

·      Neaktiven – izbira omogoči, da je izkaz neaktiven in ga lahko izločimo iz preglednice izkazov tako, da izberemo samo Aktivni.

 

Pri dodajanju in popravljanju izkazov se nam odpre spodnje okno:

 

·      Šifra – vpišemo šifro izkaza. Program predlaga prvo prosto številko.

·      Naziv – izkaz poljubno poimenujemo.

·      Finančni računi – izbira nam omogoča pripravo statistike finančnih računov.

·      Vrsta izkaza – izbiramo med Izkaz ali Napoved za nov izkaz.

·      Uporabnik – izbira omogoča, da izkaz dodelimo določenemu uporabniku (licenci). V primeru, da imamo na izkazu izbranega uporabnika, bomo lahko ta izkaz izbrali samo ko bomo delali za tega uporabnika. Izkazi, ki nimajo izbranega uporabnika, so na razpolago vsem uporabnikom.

·      Planiramo po analitiki Planiramo po analitiki – v kolikor planiramo po analitikah, iz spustnega seznama določimo po kateri analitiki planiramo: ali stroškovnih mestih, ali stroškovnih nosilcih, ali referentih. Če ne planiramo po analitikah, bo pravilna izbira Brez analitike.

·      Tip izkaza – ta izbira nam omogoča določitev frekvence priprave izkaza za aktivno obveščanje.

·      Neaktiven  - izbira kljukica omogoči, da je izkaz neaktiven in ga lahko izločimo iz preglednice izkazov tako, da izberemo samo Aktivni.

·      Zavihek Postavke – vnašamo, popravljamo in brišemo postavke, katere želimo prikazovati v izkazu.

·      Zavihek opombe – vnesemo poljubno besedilo.

·      Gumb Plan  - vnašamo, popravljamo plan po mesecih in po analitikah.

Natisni