Kaj mora biti nastavljeno, če želimo prenašati podatke iz enega faktuiranja v drugo?

V Uporabniku in računalniku - Nastavitve - Nastavitve programa - zavihek Povezave, nastavimo:

  • pri podatku Tip knjigovodstva: Fakturiranje,
  • tip knjiženja in Tip knjiženja v DDV naj bosta: ni knjiženja.

V meniju Knjiženje na preglednici Računi koristimo gumb izvoz podatkov.
V drugem fakturiranju pa v Knjiženjum na preglednici Računi koristimo gumb Uvoz podatkov.  

Natisni