Kartica SM

Pri pripravi podatkov za kartico imamo na razpolago sledeče kriterije, na podlagi katerih nam program pripravi izpis.

Osnovno

·      Leto/obdobje od .. do leta – program predlaga letnico iz nastavitev. Če želimo pregled ali izpis kartice za pretekla leta popravimo letnico. Vpišemo obdobje od..do za katere želimo pregled podatkov. To omogoči izpis podatkov več let na enem izpisu. Pri tem je upoštevano otvoritveno stanje Leta od, otvoritvena stanja naslednjih let se ne izpišejo. Ker so kartice razreda 4 in razreda 7 zaprte, se podatke zapiranja izloči z vnosom Temeljnice in Obdobja, po katerem so bili podatki zapiranja knjiženi.

·      Šifra strošk. mesta od .. do -  vpišemo stroškovna mesta, za katera želimo izpis.

·      Vrsta kartice - izbiramo lahko med analitično in zbirno. Če se odločimo za analitično, nam bo program pripravil kartico, na kateri so vidne vse vknjižbe med letom. Če pa želimo na izpisu samo pregled prometa po mesecih in saldo kartice, lahko izberemo zbirni izpis.

·      Konto in opis vknjižbe – če polje označimo s kljukico, se nam na kartici izpisuje št. konta in opis vknjižbe.

·      Devizni podatki – če polje označimo s kljukico, se nam bodo na izpisu izpisovali tudi zneski v tuji valuti in oznaka tuje valute (npr. za USD se nam bo izpisalo 840).

·      Saldakontni podatki – če to polje označimo s kljukico se nam bodo na izpisu izpisovali tudi šifra stranke, DUR, Valuta, Dokument in Veza.

·      Seštevek po obdobjih – če izberemo DA, nam bo program sešteval promet v okviru obdobja in na koncu nam bo prikazal seštevek prometa za vsa obdobja.

·      Razvrščanje – kartico lahko razvrščamo po obdobjih in po datumih v okviru obdobja.

·      Ime izpisne listine – vpišemo poljuben tekst, ki se nam bo izpisoval v glavni pripravljenega izpisa.

Dodatno

·      Konti od .. do –  izberemo konto za katerega želimo izpis, če pustimo prazno program jemlje vse konte.

·      Tip konta – izbiramo med Vsi konti, Redni in Evidenčni. Za splošne uporabnike pride v poštev vsi konti (program predlaga to nastavitev), uporabniki za katere velja Zakon o računovodstvu in imajo evidenčno knjiženje pa običajno izbirajo med rednimi in evidenčnimi konti.

·      Izven bilančni: izbiramo med Redni konti, Izven bilančni ali Vsi konti.

·      SN od .. do –  izberemo SN za katerega želimo izpis.

·      Referenti od .. do –  izberemo referente za katere želimo izpis.

·      Nalogi od.. do  - vpišemo naloge za katere želimo izpis.

·      Stranka od.. do – vpišemo stranke za katere želimo izpis.

Natisni