Verzija 2020.11.001

  • pri knjiženju porabe smo omogočili še skrivanje stolpca Količina
  • odpravili smo težavo pri kreiranju knjige naročil iz šifranta enot
  • po zaključenem knjiženju porabe se zaprejo podokna knjiženja porabe in se avtomatično vrnemo na jedilnike 
  • na knjiženju porabe smo odpravili težavo z nazivom okna
  • sedaj se označi živilo brez cene tudi v primeru, kadar vsaj ena sestavina nima vpisane cene 

Natisni