Dodajanje novih vrstic

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno za vnos vrstice.

Črtna šifra - vpišemo črtno šifro oziroma artikel poiščemo v šifrantu artiklov. Običajno vnašamo črtne šifre s pomočjo čitalca črtne kode in to kjerkoli na oknu za vnos vrstice prejema. Če ima več artiklov isto črtno šifro, imamo možnost izbora artikla iz šifranta. Črtna šifra lahko predstavlja pretvornik npr. pakiranje, ki nam olajša vnos artiklov z različnimi pretvorniki na količino osnovne merske enote.

Šifra artikla - vpišemo šifro artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu artiklov. Na tem mestu lahko artikle tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Pri vnosu nove vrstice se predlagajo podatki vrstice, ki so vezani na artikel. Če nismo vpisali šifre artikla, lahko le-to tudi poiščemo s pomočjo hitrega iskanja po nazivu. Če imamo izbrano v nastavitvah uporabo čitalca priklopljenega preko tipkovnice, potem lahko včitamo ali vtipkamo tudi črtno šifro. Program išče vneseni podatek najprej po šifri artikla, nato po črtni šifri artikla in nato po črtnih šifrah pretvornikov.

Iz skladišča - pri vnosu nove vrstice se predlaga skladišče iz zavihka Splošno, to pa je vezano na vrsto prometa. Predlagano skladišče lahko še vedno popravimo. Vnos podatka je obvezen.

V skladišče - pri vnosu nove vrstice se predlaga skladišče iz zavihka Splošno, to pa je vezano na vrsto prometa. Predlagano skladišče lahko še vedno popravimo. Vnos podatka je obvezen.

Serija - vpišemo šifro serije artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu serij. Podatek se vnaša samo artiklom, katerim se vodijo zaloge po serijah. Na tem mestu lahko serije tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Vpisana količina mora imeti kritje v zalogi skladišča/serije. Serij v karanteni ni možno prenašati med skladišči.

Količina – vpišemo količino (do tri decimalna mesta). Pri novem vnosu se predlaga vrednost 1 ali količina iz črtne kode za interne EAN-13 kode iz tehtnice (količinske ali vrednostne).

Količina pretvornika – vpišemo količino v merski enoti pretvornika, količina pa se na njeni osnovi avtomatsko preračuna. Vnos je omogočen samo pri vnosu preko pretvornikov.

Cena – podatek se samo prikaže.

Vrednost – podatek se samo prikaže.

Nivelacija - podatek se samo prikaže (prikaže se v primeru, da je cena v izhodnem skladišču različna od cene v vhodnem skladišču).

Nabavna cena – prikaže se vpisana cena za artikel.

Evidenčna cena - podatek se samo prikaže.

Število paketov – vrednost polja se predlaga na naslednji način:  če je količina prejema 0, se predlaga 0, če je količina prejema večja od 0 vrednost 1, če je manjša od 0 vrednost –1. Če je v šifrantu artiklov izpolnjen podatek o količini pakiranja se vnesena količina prejema deli s količino pakiranja. Prikaže celoštevilčni navzgor zaokrožen podatek. Predlagani podatek lahko spremenimo.

Masa v kg - Če v šifrantu artiklov ni izpolnjen podatek o masi na enoto, se predlaga 0. V nasprotnem primeru se vnesena količina prejema pomnoži s prostornino na enoto. Rezultat se zaokroži in prikaže na 6 decimalnih mest natančno. Predlagani podatek lahko spremenimo.

Prostornina v m3 - Če v šifrantu artiklov ni izpolnjen podatek o prostornini na enoto, se predlaga 0. V nasprotnem primeru se vnesena količina prejema pomnoži z maso na enoto. Rezultat se zaokroži in prikaže na 6 decimalnih mest natančno. Predlagani podatek lahko spremenimo.

Opomba - vpišemo poljuben tekst.

Gumb  - Zaloge (Alt L) je namenjen prikazu stanja zalog artikla pri knjiženju. Aktivna je po vpisu šifre artikla. Najprej se določi ali se bo prikazovala tudi količina nič. Podatek si zapomni in ga naslednjič predlaga.

Prikaz je v obliki preglednice, ki je sestavljena iz dveh delov:

prvi del prikazuje količinske in vrednostne zaloge po skladiščih (prikazujejo se podatki tekočega leta = TL in naslednjega leta = NL).

drugi del pa količinske zaloge po serijah v okviru skladišča (prikazuje se količina za tekoče leto = TL in naslednje leto = NL).

Gumb  - Kartica (Alt A) je namenjen prikazu kartice artikla pri knjiženju. Aktivna je po vpisu šifre artikla.

Prikaz kartice je v obliki preglednice. Nad preglednico vpišemo šifro skladišča oziroma skladišče poiščemo v šifrantu skladišč. Prikazuje se kartica za izbrano skladišče, za tekoče in naslednje knjižno leto. Če podatek ni izpolnjen, se prikazuje kartica za vsa skladišča.

Gumb  - Storno (Alt S) odpre okno s kartico artikla v kombinaciji s stranko

V preglednici se izbere katero postavko artikla v tekočem letu želimo stornirati. To postavko se izbere in program prenese negativno količino, ter ceno iz prejema v vrstico prometa.

Gumb  - Knjiži (Alt K) knjiži vrstico in čaka na vnos nove vrstice. V primeru knjiženja v tekoče knjižno leto (TL) in da za artikel že obstajajo vknjižbe v novem knjižnem letu (NL), se odpre okno z opozorilom o vrivanju prometa v kartico artikla.

Gumb  - Opusti (Alt O) sprazni ekran in čaka na vnos nove vrstice.

Gumb  - Zapri (Alt Z) zapre okno za vnos in se vrne v preglednico Vrstice.

Natisni