Vnos nove delovne postaje

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Delovne postaje.

 • Šifra postaje – vnos šifre delovne postaje.
 • Naziv postaje – vnos naziva delovne postaje.
 • Šifra koledarja – vnos (izbira) delovnega koledarja iz šifranta delovnih koledarjev po katerem bo delovala delovna postaja, ki jo vnašamo/urejamo.
 • Izkoristek v % – vnos podatka o časovnem izkoristku delovne postaje. Na primer, če delovna postaja v 8 urah delovanja stoji 1 uro zaradi različnih pavz (malica, predvideni zastoji,…) potem na tem mestu vnesemo odstotek izračunan 100 - (1/8) x 100 = 87,5. Podatek je pomemben za planiranje in izračunavanje časa zasedenosti delovnih postaj.
 • Število strojev – vnos podatka o številu enakih sklopov strojev – številu delovnih postaj, ki sestavljajo delovno postajo za katero urejamo podatke (vpliva na kapaciteto).
 • Stroškovno mesto – delovno postajo lahko dodelimo (izberemo) v ustrezno stroškovno mesto. Podatek je dosegljiv tudi na analizah opravljenega dela.
 • Oznaka aktivnosti – označimo ali je delovna postaja aktivna (Da) ali neaktivna (Ne). Neaktivnih delovnih postaj ne moremo dodeljevati operacijam.
 • Strošek delovanja – seštevek stroškov delovanja vseh strojev dodeljenih delovni postaji, ki predstavlja strošek delovanja delovne postaje na 1 uro delo

  Stroji

 • Vnosna preglednica v katero vnesemo stroje, ki sestavljajo delovno postajo:
 • Zap.Št. – se dodeli samodejno
 • Šifra stroja -  vnos (izbira) šifre stroja iz šifranta Stroji, naprave in orodja, ki se sestavlja v delovno postajo katere podatke urejamo. Izberemo lahko samo stroj ali napravo (orodja ne moremo izbrati).
 • Naziv stroja – po izbiri stroja, se prikaže naziv stroja.
 • Strošek delovanja – po izbiri stroja, se prikaže njegov strošek delovanja.

  Opombe

 • Opombe – vnos poljubnega teksta opombe delovne postaje.

Natisni