Izpis: Proračunske postavke

S pritiskom na gumb Tiskanje  v oknu Proračunske postavke se nam odpre novo okno, v  katerem določimo kriterije za izpis proračunskih postavk.

 

Natisni