O programu

Program Obračun potnih nalogov – OPN je namenjen izdaji, obračunavanju in vodenju evidence nalogov za službena potovanja ter izdaji in vodenju evidence potnih nalogov za prevoz oseb. Deluje v okolju Windows. Uporabljamo ga samostojno ali v povezavi z drugimi SAOP programi v Windows okolju.

Natisni