Kartica skladišča

Izpis je namenjen pregledu kartice skladišča. Osnovni prikaz je na ravni vrstice prometa.

Najprej se odpre okno Kartica skladišča, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Leto – vpišemo oziroma izberemo leto za katero želimo dokumente pregledovati.

Tip skladišča - vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo dokumente pregledovati.

Uredi po - določimo kako bo izpis urejen (po šifri artikla, zaporedju vnosa).

Datum - vpišemo oziroma izberemo datum za katerega želimo dokumente pregledovati.

Skladišče - vpišemo oziroma izberemo skladišče za katerega želimo dokumente pregledovati.

Stranka – vpišemo oziroma izberemo stranke za katere želimo dokumente pregledovati.

Stroškovno mesto – vpišemo oziroma izberemo stroškovna mesta za katera želimo podatke pregledovati.

Višje stroškovno mesto – vpišemo oziroma izberemo višja stroškovna mesta za katera želimo podatke pregledovati.

Stroškovni nosilec – vpišemo oziroma izberemo stroškovne nosilce za katere želimo podatke pregledovati.

Višji stroškovni nosilec – vpišemo oziroma izberemo višje stroškovne nosilce za katere želimo podatke pregledovati.

Delovni nalog – vpišemo delovne naloge po katerih želimo podatke pregledovati.

Referent – vpišemo oziroma izberemo referente za katere želimo podatke pregledovati.

Analitika – vpišemo oziroma izberemo analitike po katerih želimo podatke  pregledovati.

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Ob kliku na gumb   - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je dvonivojski. Zaporedje nivojev je naslednje:

prikaz zbirnih podatkov o skladiščih

prikaz kartice za izbrano skladišče iz preglednice prvega nivoja

Natisni