Kontrola med davčno in glavno knjigo

Pred samo oddajo obračuna DDV-O je potrebno obvezno narediti kontrolo med davčno in glavno knjigo.
 
Kontrola usklajenosti DK in DDV se nahaja pod Administracija – Pripomočki – Poročevalec – Kontrola usklajenosti DK in DDV.

Natisni