Zavihek Analitika

Zavihek določa vnos oz. avtomatski prikaz podatkov o analitikah za: stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referent, delovni nalog, stranko, delovno mesto in plačni razred. Izbiramo med:

Ni oz. prazno – v tem primeru pri obračunu ni možen prikaz analitike za izbrano obračunsko vrsto.

Vnos – v tem primeru pri obračunu sami vnesemo šifro analitike za izbrano obračunsko vrsto.

Konstantno – v tem primeru pri obračunu program izpiše na tem mestu določeno šifro analitike.

Za stroškovno mesto, stroškovni nosilec, delovno mesto in plačni razred pa lahko izberemo še možnost privzema šifre iz kadrovskih podatkov zaposlenih.

Delovno mesto za izračun – za vrste izplačil v javnem sektorju (s črko na prvem mestu šifre) se nastavi način izpolnitve podatkov o šifri delovnega mesta in plačnega razreda. Zaradi posebnosti obračuna plač se praviloma oba podatka izpolnita z V-nos

Pri vrstah izplačil za uspešnost (D) v javnem sektorju je dodatno omogočen vnos števila mesecev (obdobja), za katero se izračunava znesek uspešnosti.

 

 

Na zavihku spodaj je gumb Kopiranje nastavitev analitik. S tem gumbom se lahko nastavitev izpolnjevanja analitik izbrane vrste obračuna kopira na preostale. Nabor kopiranja se določi s šiframi vrst obračuna od – do.

Natisni