Verzija 2019.04.001 z dne 8.3.2019

  • Napredovanja - uskladitev z tekočo zakonodajo in prilagoditev glede na aneks o povišanju plačnih razredov 2019
  • Dodana kontrola pri brisanju zapisov iz šifrantov: sindikati, delovna mesta, osnove zaposlenih, plačni razredi, tarifni razredi, relacije, mesečni seštevki, prispevki iz, prispevki na in organizacijske enote.
  • Urejen vnos evidentiranja po SM na zapisu zgodovine v primeru spremembe delovnega mesta.

Natisni